สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   94  
2 Jun 2023   63  
3 Jun 2023   36  
4 Jun 2023   30  
5 Jun 2023   39  
6 Jun 2023   48  
7 Jun 2023   50  
8 Jun 2023   49  
9 Jun 2023   44  
10 Jun 2023   48  
11 Jun 2023   26  
12 Jun 2023   48  
13 Jun 2023   48  
14 Jun 2023   50  
15 Jun 2023   42  
16 Jun 2023   29  
17 Jun 2023   37  
18 Jun 2023   31  
19 Jun 2023   59  
20 Jun 2023   41  
21 Jun 2023   52  
22 Jun 2023   50  
23 Jun 2023   49  
24 Jun 2023   44  
25 Jun 2023   48  
26 Jun 2023   59  
27 Jun 2023   55  
28 Jun 2023   32  
29 Jun 2023   59  
30 Jun 2023   43