สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 9766  
2019 32392  
2020 41668  
2021 32775  
2022 17450  
2023 19439  
2024 11474