สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2023   28  
2 Oct 2023   57  
3 Oct 2023   53  
4 Oct 2023   64  
5 Oct 2023   44  
6 Oct 2023   66  
7 Oct 2023   47  
8 Oct 2023   24  
9 Oct 2023   44  
10 Oct 2023   67  
11 Oct 2023   71  
12 Oct 2023   52  
13 Oct 2023   50  
14 Oct 2023   39  
15 Oct 2023   56  
16 Oct 2023   49  
17 Oct 2023   51  
18 Oct 2023   46  
19 Oct 2023   56  
20 Oct 2023   48  
21 Oct 2023   56  
22 Oct 2023   37  
23 Oct 2023   49  
24 Oct 2023   48  
25 Oct 2023   66  
26 Oct 2023   44  
27 Oct 2023   67  
28 Oct 2023   48  
29 Oct 2023   36  
30 Oct 2023   43  
31 Oct 2023   44