สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   44  
2 Feb 2023   51  
3 Feb 2023   57  
4 Feb 2023   50  
5 Feb 2023   34  
6 Feb 2023   50  
7 Feb 2023   61  
8 Feb 2023   42  
9 Feb 2023   56  
10 Feb 2023   59  
11 Feb 2023   42  
12 Feb 2023   35  
13 Feb 2023   36  
14 Feb 2023   49  
15 Feb 2023   26  
16 Feb 2023   44  
17 Feb 2023   32  
18 Feb 2023   39  
19 Feb 2023   30  
20 Feb 2023   41  
21 Feb 2023   36  
22 Feb 2023   47  
23 Feb 2023   45  
24 Feb 2023   27  
25 Feb 2023   34  
26 Feb 2023   37  
27 Feb 2023   42  
28 Feb 2023   44