สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   37  
2 May 2023   38  
3 May 2023   37  
4 May 2023   61  
5 May 2023   104  
6 May 2023   54  
7 May 2023   38  
8 May 2023   45  
9 May 2023   35  
10 May 2023   28  
11 May 2023   53  
12 May 2023   37  
13 May 2023   49  
14 May 2023   45  
15 May 2023   41  
16 May 2023   51  
17 May 2023   48  
18 May 2023   67  
19 May 2023   48  
20 May 2023   45  
21 May 2023   26  
22 May 2023   39  
23 May 2023   54  
24 May 2023   41  
25 May 2023   56  
26 May 2023   50  
27 May 2023   31  
28 May 2023   36  
29 May 2023   50  
30 May 2023   53  
31 May 2023   70