สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   51  
2 Aug 2023   49  
3 Aug 2023   72  
4 Aug 2023   58  
5 Aug 2023   74  
6 Aug 2023   41  
7 Aug 2023   47  
8 Aug 2023   47  
9 Aug 2023   62  
10 Aug 2023   43  
11 Aug 2023   48  
12 Aug 2023   69  
13 Aug 2023   36  
14 Aug 2023   64  
15 Aug 2023   61  
16 Aug 2023   71  
17 Aug 2023   57  
18 Aug 2023   64  
19 Aug 2023   46  
20 Aug 2023   43  
21 Aug 2023   62  
22 Aug 2023   61  
23 Aug 2023   58  
24 Aug 2023   31  
25 Aug 2023   58  
26 Aug 2023   77  
27 Aug 2023   48  
28 Aug 2023   61  
29 Aug 2023   63  
30 Aug 2023   50  
31 Aug 2023   54