สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   67  
2 Sep 2023   49  
3 Sep 2023   54  
4 Sep 2023   42  
5 Sep 2023   47  
6 Sep 2023   73  
7 Sep 2023   60  
8 Sep 2023   80  
9 Sep 2023   54  
10 Sep 2023   30  
11 Sep 2023   54  
12 Sep 2023   52  
13 Sep 2023   35  
14 Sep 2023   40  
15 Sep 2023   48  
16 Sep 2023   44  
17 Sep 2023   43  
18 Sep 2023   39  
19 Sep 2023   44  
20 Sep 2023   40  
21 Sep 2023   56  
22 Sep 2023   37  
23 Sep 2023   32  
24 Sep 2023   39  
25 Sep 2023   62  
26 Sep 2023   77  
27 Sep 2023   44  
28 Sep 2023   51  
29 Sep 2023   66  
30 Sep 2023   34