สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 1211  
Feb 2023 1190  
Mar 2023 1665  
Apr 2023 3044  
May 2023 1467  
Jun 2023 1403  
Jul 2023 1464  
Aug 2023 1726  
Sep 2023 1493  
Oct 2023 1550  
Nov 2023 1538  
Dec 2023 1688