สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 1211  
Feb 2023 1190  
Mar 2023 1665  
Apr 2023 3044  
May 2023 1467  
Jun 2023 33  
Jul 2023 0  
Aug 2023 0  
Sep 2023 0  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0