สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 1432  
Feb 2022 1147  
Mar 2022 1528  
Apr 2022 1393  
May 2022 1395  
Jun 2022 1640  
Jul 2022 1698  
Aug 2022 935  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0