สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   37  
2 Jan 2023   36  
3 Jan 2023   39  
4 Jan 2023   35  
5 Jan 2023   36  
6 Jan 2023   35  
7 Jan 2023   36  
8 Jan 2023   16  
9 Jan 2023   33  
10 Jan 2023   46  
11 Jan 2023   32  
12 Jan 2023   49  
13 Jan 2023   41  
14 Jan 2023   36  
15 Jan 2023   22  
16 Jan 2023   43  
17 Jan 2023   48  
18 Jan 2023   44  
19 Jan 2023   43  
20 Jan 2023   34  
21 Jan 2023   32  
22 Jan 2023   47  
23 Jan 2023   40  
24 Jan 2023   46  
25 Jan 2023   37  
26 Jan 2023   36  
27 Jan 2023   54  
28 Jan 2023   32  
29 Jan 2023   33  
30 Jan 2023   58  
31 Jan 2023   55