สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   46  
2 Nov 2023   55  
3 Nov 2023   54  
4 Nov 2023   46  
5 Nov 2023   44  
6 Nov 2023   55  
7 Nov 2023   73  
8 Nov 2023   56  
9 Nov 2023   55  
10 Nov 2023   52  
11 Nov 2023   40  
12 Nov 2023   54  
13 Nov 2023   54  
14 Nov 2023   41  
15 Nov 2023   50  
16 Nov 2023   35  
17 Nov 2023   57  
18 Nov 2023   63  
19 Nov 2023   43  
20 Nov 2023   49  
21 Nov 2023   50  
22 Nov 2023   54  
23 Nov 2023   41  
24 Nov 2023   79  
25 Nov 2023   60  
26 Nov 2023   39  
27 Nov 2023   42  
28 Nov 2023   50  
29 Nov 2023   48  
30 Nov 2023   53