สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2023   53  
2 Dec 2023   51  
3 Dec 2023   36  
4 Dec 2023   60  
5 Dec 2023   48  
6 Dec 2023   206  
7 Dec 2023   83  
8 Dec 2023   63  
9 Dec 2023   40  
10 Dec 2023   54  
11 Dec 2023   43  
12 Dec 2023   122  
13 Dec 2023   57  
14 Dec 2023   43  
15 Dec 2023   45  
16 Dec 2023   42  
17 Dec 2023   30  
18 Dec 2023   50  
19 Dec 2023   44  
20 Dec 2023   35  
21 Dec 2023   45  
22 Dec 2023   70  
23 Dec 2023   36  
24 Dec 2023   40  
25 Dec 2023   49  
26 Dec 2023   52  
27 Dec 2023   31  
28 Dec 2023   32  
29 Dec 2023   41  
30 Dec 2023   57  
31 Dec 2023   30