สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   70  
2 Apr 2023   221  
3 Apr 2023   76  
4 Apr 2023   171  
5 Apr 2023   246  
6 Apr 2023   204  
7 Apr 2023   92  
8 Apr 2023   105  
9 Apr 2023   217  
10 Apr 2023   196  
11 Apr 2023   238  
12 Apr 2023   92  
13 Apr 2023   405  
14 Apr 2023   506  
15 Apr 2023   0  
16 Apr 2023   0  
17 Apr 2023   0  
18 Apr 2023   0  
19 Apr 2023   0  
20 Apr 2023   0  
21 Apr 2023   0  
22 Apr 2023   0  
23 Apr 2023   0  
24 Apr 2023   0  
25 Apr 2023   0  
26 Apr 2023   30  
27 Apr 2023   51  
28 Apr 2023   40  
29 Apr 2023   48  
30 Apr 2023   36