สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2024   46  
2 Jun 2024   44  
3 Jun 2024   47  
4 Jun 2024   56  
5 Jun 2024   47  
6 Jun 2024   43  
7 Jun 2024   56  
8 Jun 2024   40  
9 Jun 2024   41  
10 Jun 2024   48  
11 Jun 2024   50  
12 Jun 2024   65  
13 Jun 2024   54  
14 Jun 2024   58  
15 Jun 2024   47  
16 Jun 2024   55  
17 Jun 2024   44  
18 Jun 2024   82  
19 Jun 2024   40  
20 Jun 2024   46  
21 Jun 2024   61  
22 Jun 2024   44  
23 Jun 2024   43  
24 Jun 2024   78  
25 Jun 2024   62  
26 Jun 2024   55  
27 Jun 2024   60  
28 Jun 2024   38  
29 Jun 2024   54  
30 Jun 2024   46